نگهدار سالمند و نقش وی در خدمات رسانی به سالمندان

نگهدار سالمند و نقش وی در خدمات رسانی به سالمندان

1398/12/10 سارا سلیمان پور
نگهدار سالمند فردی است که با دانش و مهارت خود می تواند امر نگهداری از سالمند را بر عهده گرفته و انجام بسیاری از امور روزانه را برای سالمندان تسهیل نماید. سالمندان بنا به شرایط سنی و جسمی خود دارای شرایط متفاوتی بوده هر یک از آنها می بایست از حضور فردی به عنوان نگهدار سالمند بهره ببرند.

نگهدار سالمند و نقش وی در خدمات رسانی به سالمندان
 

نگهدار سالمند فردی است که با دانش و مهارت خود می تواند امر نگهداری از سالمند را بر عهده گرفته و انجام بسیاری از امور روزانه را برای سالمندان تسهیل نماید. سالمندان بنا به شرایط سنی و جسمی خود دارای شرایط متفاوتی بوده هر یک از آنها می بایست از حضور فردی به عنوان نگهدار سالمند بهره ببرند. نیرویی که به منظور مراقبت از سالمندان اعزام می گردد، می بایست در زمینه های مختلفی دارای دانش و تخصص بوده و نکات متعددی را نیز مد نظر خود قرار دهد. در ادامه به بررسی تعدادی از این نکات می پردازیم.  

 

نگهدار سالمند چه نکاتی را می بایست مد نظر خود قرار دهد؟

 

توجه به نکات ایمنی هنگام حمام کردن سالمند
 

همان طور که در مقالات پیشین اشاره شد، از جمله سرویس های مورد نیاز سالمندان، رعایت بهداشت فردی می باشد. ممکن است به دلیل لرزش دست و یا ضعف بدنی سالمند، غذا بر روی لباس و یا رختخواب وی بریزد. نگهدار سالمند می بایست وی را حین غذا خوردن یاری نموده و غذا را به سالمند بخوراند. همچنین، در صورت کثیف شدن لباس و یا محیط اطراف سالمند، نیروی مزبور موظف به تمیز نمودن محیط اطراف او می باشد. همچنین، حمام کردن شخص سالمند به تعداد دو تا سه بار در هفته از دیگر وظایف نیروی مراقبتی می باشد. هنگام بردن سالمند به حمام، توجه به نکات ایمنی وی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. کف حمام لیز بوده و می تواند منجر به سر خوردن سالمندان گردد. همچنین، مراقب سالمند می بایست به دمای آب نیز توجه نموده و از به کار بردن آب خیلی سرد و یا آب داغ برای سالمند اجتناب بورزد. 

 

خوراندن غذا به سالمند به صورت شمرده و آرام
 

در خصوص سالمندانی که توان گرفتن قاشق در دست خود را ندارند، نگهدار سالمند می تواند به وی کمک نموده و غذا را به وی بخوراند. اما توجه به سستی و کند بودن حرکات سالمند در این فرایند بسیار حائز اهمیت بوده و نیروی اعزامی نمی بایست به گونه ای عمل نماید که غذا در گلوی سالمند گیر کرده و سالمند در بلع غذا با مشکل مواجه گردد.

برای دریافت خدمات پرستاری از سالمند در منزل ، با شماره 02174402 تماس بگیرید.
 

کنترل پیوسته سالمندان مبتلا به بی اختیاری

 

در خصوص سالمندانی که دچار مشکل بی اختیاری می باشند، نیروی مراقب می بایست دائما وضعیت پوشک آنها را چک کرده و در صورت لزوم، سالمند را شستشو نموده و به تعویض پوشک وی بپردازد.